5 februari 2024

Patiënt monitoring op afstand

Patiënt monitoring op afstand

De “slimme” pleister

Steeds meer zorgverleners maken gebruik van zorg op afstand. De druk op de zorg is hoog. Het efficiënt inrichten van zorg en het tegelijkertijd betaalbaar houden blijven belangrijke, actuele thema’s. Wij verwachten dat de behoefte aan zorg op afstand een grote rol gaat spelen om het verlenen van zorg en de daarbij behorende kosten beheersbaar te houden. Sterker, het zal een instrument zijn, die kwaliteit van zorg kan waarborgen. De komende jaren zal de vraag naar het bewaken van patiënten op afstand een meer en meer prominente rol gaan vervullen en zodoende investeert en ontwikkelt All Modul in innovaties die in deze behoeftes kunnen voorzien.

Binnen de gezondheidszorg zien we dat er momenteel vooral reactief wordt gewerkt. Parameters worden gemonitord of gemeten en samen met de klinische blik van de betrokken zorgverleners leidt dit tot een behandelplan. Dit alles is gebaseerd op data en observaties die nu waarneembaar zijn.

De toekomst gaat zich richten op proactieve zorg met een preventief oogmerk!

Om dit te bereiken zal er in toenemende mate gebruik gemaakt gaan worden van medical devices die op afstand de patiënt bewaken. Met een “slimme” pleister" wordt real-time verzamelde data met behulp van AI en specifieke algoritmes omgezet naar preventieve klinische inzichten. Hierdoor kunnen zorgverleners in een vroeg stadium constateren wanneer een patiënt achteruit gaat en tijdig de behandeling starten. Het effect is dat de ligduur van patiënten verkort kan worden, heropnames worden verminderd en de werkdruk van zorgverleners wordt verlaagd.

 

Toepassingen ‘slimme’ pleister

De toepassingen van een medisch device zoals een ‘slimme’ pleister ten behoeve van patiënt monitoring op afstand zijn divers, zoals het vroegtijdig detecteren van sepsis en respiratoir- of hartfalen. Naast gebruik binnen het ziekenhuis, zijn ook toepassingen voor of na een ziekenhuisopname (thuismonitoring) en toepassingen binnen de ouderenzorg of bij clinical research mogelijk.

 

Wat levert dit op?

Inzet van patiëntbewaking op afstand tezamen met de software zorgt voor minder zieke patiënten, meer efficiënte inzet van zorgpersoneel, optimalisering van de beddencapaciteit en lagere zorgkosten.

 

What’s in it for me?

Op dit moment staan we volop in het innovatieproces van onze ‘slimme’ pleister en gaan we graag in gesprek met geïnteresseerden. We kunnen meedenken in hoe remote patiënt monitoring op een waardevolle manier toegepast kan worden op uw afdeling binnen het ziekenhuis. Ook behoort deelname aan een clinical trial tot de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op, indien u vragen heeft of een afspraak met ons wilt plannen.

Deel deze pagina