Duurzaamheid

Duurzaamheid

Steeds meer zorginstellingen, zorgprofessionals, patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten zijn naar aanleiding van de eerste Green Deal van de zorgsector – Nederland op weg naar een duurzame zorg – uit 2015, gemotiveerd geraakt om zich in te zetten voor het verduurzamen van de zorgsector. Zo ook All Modul. 

All Modul is zeer begaan met het milieu en klimaat. Zo wekken wij 100% van onze energieconsumptie zelf op met zonnepanelen. Alle verpakkingsmaterialen worden uitgekozen op basis van hun recycleerbaarheid en zijn zoveel mogelijk met gerecycleerd materiaal gemaakt. De toepassing van verpakkingsmaterialen wordt zoveel mogelijk beperkt, terwijl de producten toch goed verpakt blijven voor de nodige bescherming tijdens transport. Zo leveren wij bijvoorbeeld onze COW’s onverpakt aan bij ziekenhuizen, waardoor wij enorm veel verpakkingsmaterialen uitsparen (en de klant niet onnodig veel tijd kwijt is met het uitpakken van de COW’s en het afvoeren van de verpakkingsmaterialen). Binnen onze organisatie worden alle verschillende grondstoffen zoveel mogelijk gescheiden aangeboden aan het afvalverwerkend bedrijf om een zo groot mogelijke recycling te realiseren. 

Waar mogelijk kiezen wij voor lokaal producerende bedrijven om de transport keten zo kort mogelijk te houden. En daarmee CO2 uitstoot terug te dringen. De productie van goederen wordt bij onze toeleveranciers volgens de nieuwste technieken uitgevoerd, met name in het kader van het besparen van afvalstoffen, CO2 uitstoot, omgang met chemicaliën en het verantwoord gebruik van grondstoffen, elektra en water. Zo wordt er voldaan aan alle veiligheids- en milieurichtlijnen en fundamentele voorschriften die van toepassing zijn bij de productie en commercialisering van de producten. 

All Modul houdt van het merendeel van haar producten een grote eigen voorraad aan. Dit heeft niet alleen als voordeel dat wij snel kunnen leveren, maar is tevens reden om niet voor elke klantbestelling transport vanuit onze toeleveranciers nodig te hebben. Zo proberen wij zoveel mogelijk om overbodige CO2 uitstoot tegen te gaan. Daarnaast proberen wij transport naar onze klanten zoveel mogelijk te combineren om de kosten en de CO2 uitstoot laag te houden.

Ga snel naar:

Contact

Deel deze pagina