Missie

Missie All Modul

Het is onze missie de opslag en distributie logistiek van onze klanten, die zich met name in de gezondheidszorg bevinden, beheersbaar te maken en te optimaliseren. Het is onze ambitie daarin de beste specialist binnen de Benelux te zijn.

Wij weten wat de randvoorwaarden zijn voor de specifieke opslag- en distributielogistiek van onze huidige en toekomstige klanten. Daarom hebben wij een productportfolio samengesteld rond de Europese modulaire ISO standaard maatvoering (600 x 400 mm). Een multifunctioneel opslag- en transportsysteem en bijhorend software pakket maken daar deel van uit. 

Met de combinatie van ons product assortiment, onze kennis en jarenlange ervaring willen wij de logistieke keten van onze klanten verder efficiënt vorm geven. Het uiteindelijke doel is om voor onze klanten nu en in de toekomst besparingen en efficiëntie in de logistieke ketens te realiseren.

Ga snel naar:

Contact

Deel deze pagina