Missie

Missie All Modul

Healthcare Logistics

Het is onze missie de opslag en distributie logistiek van onze klanten, die zich met name in de gezondheidszorg bevinden, beheersbaar te maken en te optimaliseren. Het is onze ambitie daarin de beste specialist binnen de Benelux te zijn.

Wij weten wat de randvoorwaarden zijn voor de specifieke opslag- en distributielogistiek van onze huidige en toekomstige klanten. Daarom hebben wij een productportfolio samengesteld rond de Europese modulaire ISO standaard maatvoering (600 x 400 mm). Een multifunctioneel opslag- en transportsysteem en bijhorend software pakket maken daar deel van uit.

Met de combinatie van ons product assortiment, onze kennis en jarenlange ervaring willen wij de logistieke keten van onze klanten verder efficiënt vorm geven. Het uiteindelijke doel is om voor onze klanten nu en in de toekomst besparingen en efficiëntie in de logistieke ketens te realiseren.

 

Healthcare IT

Het is onze missie om vaste en mobiele medische IT werkplekken binnen de gezondheidszorg dusdanig efficiënt, hygiënisch en veilig vorm te geven dat zorgprofessionals zoveel mogelijk tijd en aandacht kunnen besteden aan het verlenen van zorg aan patiënten.

Door onze internationale ervaring in de zorg in onder meer de Benelux, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland is onze kennis met betrekking tot medische werkplekken up to date en zijn wij op de hoogte van de laatste internationale ontwikkelingen en innovaties.

Iedere klant is voor ons uniek.  Onze ervaring en achtergrond stelt ons in staat om ideeën te verwoorden in een advies op maat waarbij we oog hebben voor individuele vraagstukken.

 

Ga snel naar:

Contact

Deel deze pagina