30 mei 2024

Gunning tender UMCG

Gunning tender UMCG

UMCG Bouwt


Afgelopen februari hebben wij de gunning gekregen voor een raamovereenkomst voor 7 jaar met het UMCG voor gefaseerde aanschaf, leveringen en montage van modulair meubilair (kasten en wagens) t.b.v. project UMCG Bouwt 2035.

Hier zijn wij enorm blij mee en afgelopen week hebben wij dit samen met het UMCG feestelijk mogen vieren en ondertekenen. Onze dank daarvoor en wij kijken uit naar een mooie jarenlange samenwerking zoals we dat de afgelopen jaren reeds gewend zijn bij het UMCG!

Met de grote uitbreidings- en vernieuwingsopgave van het UMCG werken wij mee aan de toekomst van de gezondheidszorg in Noord-Nederland.

Deel deze pagina