Meer weten?

Medisch multifunctioneel wandsysteem

Medische-multifunctionele-wandsystemen-20-St

Optimalisatie van de Recovery

In Holding en Verkoever ruimten blijkt een optimale integratie van voorzieningen, apparatuur en werkvoorraden in de praktijk moeilijk te verwezenlijken. Een belangrijke reden is dat de realisatie van deze ruimten gefaseerd plaatsvindt, waarbij telkens niet alle informatie van een volgende fase bekend is. Hierdoor worden vaak zaken over het hoofd gezien of verkeerde aannamen gedaan. Het resultaat is een oplossing die op verschillende punten beter zou kunnen, zoals:

  • Ergonomie
  • Arbeidstijd
  • Kabelmanagement
  • Bergruimte
  • Hygiëne

Aeroo Wand system

Voor de realisatie van een optimale inrichting is voor Holding en Verkoever kamers het Aeroo wandsysteem ontwikkeld. Dit modulaire systeem integreert de apparatuur en bergruimte in ergonomisch optimale oplossing. Het systeem wordt in overleg met de gebruiker samengesteld waarbij ergonomie en het minimaliseren van arbeidstijd centraal staan. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de plaats van de apparatuur en de werkvoorraden.

Het wandsysteem wordt aan de muur of de voorzieningengoot bevestigd, naast het hoofdeind van het bed. Alle medische apparaten worden aan het wandsysteem bevestigd, waarbij de ingebouwde kabelkanalen voldoende ruimte bieden om snoeren en slangen zo veel mogelijk weg te werken. Hierdoor ontstaat een goed afgewerkt systeem dat goed te reinigen is.

Het Aeroo wandsysteem kan bij nieuwbouw en renovatie worden toegepast. De aanwezigheid van ramen in de bevestigingswand vormt hierbij geen probleem.

Omdat alle apparatuur op het wandsysteem wordt aangebracht, kan de configuratie elders worden opgebouwd, bijvoorbeeld bij de afdeling Medische Techniek. Om het systeem na de opbouw te kunnen verplaatsen is een wagen verkrijgbaar. Deze wagen kan ook worden ingezet om bij onderhoud en storingen het systeem snel te vervangen.

Patiënt centraal

Omdat alle apparatuur aan het wandsysteem is bevestigd zijn alle benodigdheden binnen handbereik. De verpleging hoeft hierdoor minder heen en weer te lopen. Dit bespaart veel logistieke stappen van en naar kasten en dus tijd. Het grote voordeel is dat verpleegkundigen in de buurt kunnen blijven bij de patiënt.

Implementatieproces

De realisatie van een geoptimaliseerd wandsysteem wordt gefaseerd uitgevoerd. Hierbij zijn zorgvuldigheid en volledigheid essentieel.

Inventarisatie van wensen en eisen

In deze fase wordt met alle betrokkenen onder andere gekeken naar de toe te passen medische toestellen, de werkwijze bij het gebruik, disposables & werkvoorraden.

Ergonomie analyse

De door de gebruiker uit te voeren handelingen worden in kaart gebracht, waarbij de optimale plaats van onder andere de toestellen en werkvoorraden wordt bepaald.

3D CAD model

Op basis van de inventarisatie en analyse wordt een 3D CAD ontwerp gemaakt. Dit model wordt uitvoering besproken met alle betrokkenen en zo nodig aangepast zodat er volledige overeenstemming is over de oplossing.

Proefplaatsing & evaluatie

Indien gewenst kan met een proefplaatsing worden bekeken of het systeem aan de verwachtingen voldoet. Zowel tijdens de proefplaatsing als na de evaluatie kunnen aanpassingen worden doorgevoerd, zodat met zekerheid een optimaal systeem ontstaat.

Uiteindelijke uitrol

Tenslotte kunnen voor alle plaatsen op de Verkoever of Holding de systemen worden geleverd. Doordat uit voorraad wordt geleverd, zijn de levertijden kort.

Implementatie:

Uiteraard reikt onze dienstverlening verder dan de productaanschaf alleen. Het verschil zit hem juist in het plan dat we voor u schrijven en de implementatiefase die daarop volgt. Wij hebben beknopt onze werkwijze voor u op onze site weten weer te geven. Nog liever willen wij dit in een persoonlijk gesprek toelichten. Daarvoor hoeft u alleen uw telefoonnummer in te vullen en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Bekijk onze werkwijze

Bel me terug

Vul het formulier in, wij bellen u terug.

Ook interessant:

Deel deze pagina